รายชื่อมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัย

รายชื่อ มหาวิทยาลัยรัฐบาล ทั้งหมด

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( Chulalongkorn University ) : http://www.chula.ac.th

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( Kasetsart University ) : http://www.ku.ac.th

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( Thammasat University ) :  http://www.tu.ac.th

4. มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ( Srinakharinwirot University ) : http://www.swu.ac.th

5. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( National Institute of Development Administration ) : http://www.nida.ac.th

6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok ) : http://www.kmitnb.ac.th

7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( King Mongkut’s Institute of Technology Chaokuntaharn Ladkrabang ) : http://www.kmitl.ac.th

8. มหาวิทยาลัยมหิดล ( Mahidol University ) : http://www.mahidol.ac.th

9. มหาวิทยาลัยศิลปากร ( Silpakoen University ) : http://www.su.ac.th

10. มหาวิทยาลัยบูรพา ( Burapha University) : http://www.buu.ac.th

11. มหาวิทยาลัยนเรศวร ( Naresuan University ) : http://www.nu.ac.th

12. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ( Maejo University ) : http://www.mju.ac.th

13. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( Chiang Mai University ) : http://www.cmu.ac.th

14. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Khon Kaen University ) : http://www.kku.ac.th

15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( Ubon Ratchathani University ) : http://www.ubu.ac.th

16.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Mahasarakham University ) : http://www.msu.ac.th

17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( Prince of Songkls University ) : http://www.psu.ac.th

18. มหาวิทยาลัยทักษิณ ( Thaksin University ) : http://www.tsu.ac.th

19. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ( Princess of Narathiwat University ) : http://www.pnu.ac.th

20 มหาวิทยาลัยนครพนม ( Nakhon Phanom University ) : http://www.npu.ac.th

21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( Suranaree University of technology ) : http://www.sut.ac.th

22.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( Walailak University ) : http://www.wu.ac.th

23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( King Mongkut’s University of Technology Thonburi ) : http://www.kmutt.ac.th

24.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ( Mae Fah Luang University ) :  http://www.mfu.ac.th

25. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย : http://www.mbu.ac.th/

26. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย : http://www.mcu.ac.th

 

มหาวิทยาลัยเปิด (ประเภทไม่จํากัดรับนักศึกษา)

1 .มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( Ramkhamhaeng University ) : http://www.ru.ac.th

2 . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( Sukhothaihammathirat Open University ) : http://www.stou.ac.th

มหาวิทยาลัย

รายชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งหมด

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ( Chiangrai Rajabhat University ) : http://www.ricr.ac.th/

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ( Chiangmai Rajabhat University ) : http://www.cmru.ac.th/

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ( Lampang Rajabhat University ) : http://www.lpru.ac.th/

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ( Uttaradit Rajabhat University ) : http://www.uru.ac.th/

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ( Kamphaengphet Rajabhat university ) : http://www.rikp.ac.th/

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ( Nakhon Sawan Rajabhat university ) : http://www.nsru.ac.th/

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ( Pibulsongkram Rajabhat university ) : http://www.psru.ac.th/

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ( Phetchaboon Rajabhat University ) :  http://www.ripb.ac.th/

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ( Loei Rajabhat University ) : http://www.lru.ac.th/

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ( Sakon Nakhon Rajabhat University ) : http://www.snru.ac.th/

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ( Udon thani Rajabhat University ) : http://www.riudon.ac.th

12. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ( Rajabhat Maha sarakham University ) : http://www.rmu.ac.th/

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ( Nakhon Ratchasima Rajabhat University ) :http://www.nrru.ac.th/

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ( Buriram Rajabhat University ) : http://www.bru.ac.th

15. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ( Surindra Rajabhat University ) : http://www.srru.ac.th

16. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ( Ubon Ratchathani Rajabhat University ) : http://www.riubon.ac.th

17. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ( Sisaket Rajabhat University ) : http://www.sskru.ac.th/

18. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ( Chaiyaphum Rajabhat University ) : http://www.ksu.ac.th

19. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ( Roi-et Rajabhat University ) :  http://www.reru.ac.th

20. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ( Rajanagarindra Rajabhat University ) : http://www.rru.ac.th

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ( Thepsatri Rajabhat University ) : http://www2.rits.ac.th/

22. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยูธยา ( Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University ) : http://www.aru.ac.th/

23. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( Valaylongkorn Rajabhat University ) : http://www.vru.ac.th

24. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ( Rambhaibarni Rajabhat University ) : http://www.qru.ac.th

25. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ( Kanchanaburi Rajabhat University ) :  http://www.rikc.ac.th/

26. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ( Nakhon Pathom Rajabhat University ) :  http://www.rinp.ac.th/

27. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ( PhetchaburiRajabhat University ) : http://www.pbru.ac.th

28. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ( Muban Chom Bung Rajabhat University ) : http://www.mcru.ac.th

29.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ( Phuket Rajabhat University ) : http://www.pkru.ac.th

30. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ( Yala Rajabhat University ) : http://www.yru.ac.th/

31. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ( Songkhla Rajabhat University ) : http://www.riska.ac.th

32. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช : ที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
โทรศัพท์ : 0-7537-7440 , 0-7537-7712-4 โทรสาร : 0-7539-2018

33. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ( Surat Thani Rajabhat University ) http://www.sru.ac.th/

34.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : http://www.chandra.ac.th

35. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ( Dhonburi Rajabhat University ) : http://www.dru.ac.th/

36. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ( Rajabhat University )

http://www.bsru.ac.th

37. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ( Phranakhon Rajabhat University )

http://www.pnru.ac.th/

38. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ( Suan Dusit Rajabhat University. )

http://www.dusit.ac.th

39. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( Suan Sunandha Rajabhat University.)

http://www.ssru.ac.th/

จาก http://teen.mthai.com/education/40658.html

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s