รับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

 
#รับตรง มหาวิทยาลัยเกษตร

#รับตรง มหาวิทยาลัยเกษตร (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 ส.ค. 2556) #รับตรง มหาวิทยาลัยเกษตร

 

 

   4 ช่องทางการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557   
 

#รับตรง มหาวิทยาลัยเกษตร

 
   ช่องทางที่ 1 ระบบกลาง (Admissions)   

 
#รับตรง ระบบรับตรงร่วม ม

 

 

 

   ช่องทางที่ 2 ระบบรับตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission)  
 

#รับตรง ระบบรับตรงร่วม ม

 

#รับตรง ระบบรับตรงร่วม ม
#รับตรง ระบบรับตรงร่วม ม

 
   คลิกที่ภาพเพื่อดูแบบขยาย   

#รับตรง ระบบรับตรงร่วม ม

 

   คลิกที่ภาพเพื่อดูแบบขยาย   

#รับตรง ระบบรับตรงร่วม ม

 

   คลิกที่ภาพเพื่อดูแบบขยาย   

#รับตรง ระบบรับตรงร่วม ม

 

   คลิกที่ภาพเพื่อดูแบบขยาย   

 

   คลิกที่ภาพเพื่อดูแบบขยาย   

 

   คลิกที่ภาพเพื่อดูแบบขยาย   

 

   คลิกที่ภาพเพื่อดูแบบขยาย   

 

   คลิกที่ภาพเพื่อดูแบบขยาย   

   คลิกที่ภาพเพื่อดูแบบขยาย   

 

   คลิกที่ภาพเพื่อดูแบบขยาย   

   คลิกที่ภาพเพื่อดูแบบขยาย   

 

 

หมายเหตุ 

        >> รหัสวิชาสามัญ 7 วิชา รหัส 09 = ภาษาไทย รหัส 19 = สังคมศึกษา รหัส 29 = ภาษาอังกฤษ รหัส 39 = คณิตศาสตร์ รหัส 49 = ฟิสิกส์ รหัส 59 = เคมี รหัส 69 = ชีววิทยา

        >> ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 อันดับ

        >> คะแนน GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก คือ คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 (สอบธันวาคม 2556)

        >> คะแนน 7 วิชาสามัญ ที่ใช้ในการคัดเลือก คือ คะแนน  7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2557 (สอบมกราคม 2557) 
 
   ช่องทางที่ 3 ระบบโควตา   

#รับตรง ระบบรับตรงร่วม ม

 

 

   ช่องทางที่ 4 ระบบรับตรงโดยคณะ/โครงการ/วิทยาลัย ทุกวิทยาเขต   

#รับตรง ระบบรับตรงร่วม ม

 

   พี่โดม #แนะน้อง   
 

         >> ดาวน์โหลด ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         >> ดาวน์โหลด ประกาศโครงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

         >> ดาวน์โหลด การพิจารณาการรับเข้าศึกษาในระบบรับตรงร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         >> ดาวน์โหลด ปฏิทินการรับเข้าศึกษาในระบบรับตรงร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         >> Website : การรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

 

จากเว็บ http://blog.eduzones.com/socialdome/110851

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s