กิจกรรม Banshi Open House’56 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Banshi Open House56 คณะพ

 เนื่องจากนโยบายและรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในแต่ละปีมีความแตกต่างกัน ซึ่งก่อให้เกิดความสับสนและมีผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัด โครงการ “BanshiOpen House’56” ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นการชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับสมัครนิสิตของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 อีกทั้งยังเป็นการชี้แจงรายละเอียดในแต่ละภาคและหลักสูตรของคณะ เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

   วัตถุประสงค์ของการจัดงาน Banshi Open House’56   

1. เพื่อเป็นการชี้แจง และตอบข้อซักถามในหลักเกณฑ์การรับสมัครนิสิตของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2557

 2. เพื่อเป็นการชี้แจงหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนในแต่ละภาคของคณะฯ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของแต่ละหลักสูตรมากยิ่งขึ้น

 3. เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษามีข้อมูลเกี่ยวกับคณะฯเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

   พี่โดม #แนะน้อง

>> ติดตามรายละเอียดกิจกรรม เพิ่มเติมที่  Facebook : CBSChula 

   บทความที่เกี่ยวข้อง   

         >> ความคืบหน้า #รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557

จากเว็บ >>>>>>  http://blog.eduzones.com/socialdome/112109

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s