#รับตรง ทั่วประเทศ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2557 (ไม่ต้องสอบข้อเขียน)

    #รับตรง ทั่วประเทศ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2557
(ไม่ต้องสอบข้อเขียน)   

#รับตรง ทั่วประเทศ นักเร

#รับตรง ทั่วประเทศ นักเร

#รับตรง ทั่วประเทศ นักเร

#รับตรง ทั่วประเทศ นักเร

#รับตรง ทั่วประเทศ นักเร

#รับตรง ทั่วประเทศ นักเร

#รับตรง ทั่วประเทศ นักเร
   คณะ/สาขา จำนวนที่รับ และคุณสมบัติผู้สมัครแต่ละสาขา  
#รับตรง ทั่วประเทศ นักเร

#รับตรง ทั่วประเทศ นักเร

#รับตรง ทั่วประเทศ นักเร

#รับตรง ทั่วประเทศ นักเร

#รับตรง ทั่วประเทศ นักเร

#รับตรง ทั่วประเทศ นักเร

#รับตรง ทั่วประเทศ นักเร

#รับตรง ทั่วประเทศ นักเร

#รับตรง ทั่วประเทศ นักเร

#รับตรง ทั่วประเทศ นักเร

#รับตรง ทั่วประเทศ นักเร

#รับตรง ทั่วประเทศ นักเร

#รับตรง ทั่วประเทศ นักเร

#รับตรง ทั่วประเทศ นักเร

#รับตรง ทั่วประเทศ นักเร

#รับตรง ทั่วประเทศ นักเร

#รับตรง ทั่วประเทศ นักเร
   พี่โดม #แนะน้อง   
         >> โครงการ #รับตรง นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2557 เป็น โครงการที่รับนักเรียน ม.6 ทั่วประเทศ

         >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร

         >> Website : งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

         >> Facebook : งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   บทความที่เกี่ยวข้อง   

         >>  ปฏิทิน #รับตรง โควตานักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2557

         >>  #รับตรง โควตานักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2557

         >>  #รับตรง โควตาทั่วประเทศ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2557

         >>  #รับตรง โควตานักเรียนทั่วประเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2557

จากเว็บ http://blog.eduzones.com/socialdome/111125

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s