#รับตรง ระบบรับตรงร่วม ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

  #รับตรง ระบบรับตรงร่วม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
( 4 วิทยาเขต 27 คณะ รับ 4,824 คน )   

#รับตรง ระบบรับตรงร่วม ม

   รายละเอียดการรับเข้าศึกษา   

#รับตรง ระบบรับตรงร่วม ม

#รับตรง ระบบรับตรงร่วม ม

   ปฏิทินการรับเข้าศึกษา   

#รับตรง ระบบรับตรงร่วม ม

   เกณฑ์การรับเข้าศึกษา   

   คลิกที่ภาพเพื่อดูแบบขยาย   

#รับตรง ระบบรับตรงร่วม ม

   คลิกที่ภาพเพื่อดูแบบขยาย   

#รับตรง ระบบรับตรงร่วม ม

   คลิกที่ภาพเพื่อดูแบบขยาย   

#รับตรง ระบบรับตรงร่วม ม

   คลิกที่ภาพเพื่อดูแบบขยาย   

   คลิกที่ภาพเพื่อดูแบบขยาย   

   คลิกที่ภาพเพื่อดูแบบขยาย   

   คลิกที่ภาพเพื่อดูแบบขยาย   

   คลิกที่ภาพเพื่อดูแบบขยาย   

   คลิกที่ภาพเพื่อดูแบบขยาย   

   คลิกที่ภาพเพื่อดูแบบขยาย   

   คลิกที่ภาพเพื่อดูแบบขยาย   

   พี่โดม #แนะน้อง   

         >>  #รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนๆ คือ    

1. จากเดิมที่เคยเน้น GAT/PAT ครั้งที่ 1 แต่ในปีนี้ เน้นใช้คะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ 

              2. จากเดิมที่แยกโครงการ #รับตรง ออกเป็น 2 ช่องทางหลัก คือ การรับโดยหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย กับ การรับโดยคณะ/โครงการต่างๆ ที่ในแต่ละปีแยกกันรับ ซึ่งมีมากกว่า 70 โครงการ แต่ในปีนี้  เน้นการรับผ่านระบบรับตรงร่วมกัน โดยหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยและแต่ละวิทยาเขต แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีโครงการ #รับตรง ที่บางคณะเปิดรับสมัคร หรือจัดสอบเองด้วย เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น

          >>  วิชาสามัญ 7 วิชา

               รหัส 09 = ภาษาไทย    

               รหัส 19 = สังคมศึกษา

               รหัส 29 = ภาษาอังกฤษ

รหัส 39 = คณิตศาสตร์

รหัส 49 = ฟิสิกส์

รหัส 59 = เคมี

รหัส 69 = ชีววิทยา

         >> ข้อมูลการรับนักศึกษาข้างต้น เป็นเพียง ข้อมูลในเบื้องต้นเท่านั้น ขอให้น้องๆติดตามรายละเอียดการรับสมัครจาก ระเบียบการรับสมัคร อีกครั้งหนึ่ง

         >> ดาวน์โหลด ประกาศโครงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

         >> ดาวน์โหลด การพิจารณาการรับเข้าศึกษาในระบบรับตรงร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         >> ดาวน์โหลด ปฏิทินการรับเข้าศึกษาในระบบรับตรงร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         >> Website : การรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

จากเว็บ http://blog.eduzones.com/socialdome/110851

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s