อัพเดท!!! องค์ประกอบคะแนนแอดมิชชัน 2557 (ปรับใหม่)

   อัพเดท!!! องค์ประกอบคะแนนแอดมิชชัน 2557   

   (ปรับใหม่)   

อัพเดท!!! องค์ประกอบคะแน


กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

GPAX 20% ONET 30% GAT  20% PAT2 30%

พยาบาลศาสตร์ อัพเดท!!! องค์ประกอบคะแน

เดิม GPAX 20% ONET 30% GAT  30% PAT2 20%

ใหม่ GPAX 20% ONET 30% GAT  20% PAT2 30%
ทันตแพทยศาสตร์  อัพเดท!!! องค์ประกอบคะแน

เดิม GPAX 20% ONET 30% GAT  30% PAT2 20%

ใหม่ GPAX 20% ONET 30% GAT  20% PAT1 10% PAT2 20%

เภสัชศาสตร์

GPAX 20% ONET 30% GAT  10% PAT2 40%

   กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ  

วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

GPAX 20% ONET 30% GAT  10% PAT1 10% PAT2 30%

เทคโนโลยีสารสนเทศ

GPAX 20% ONET 30% GAT  10% PAT1 20% PAT2 20%

   กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ 

GPAX 20% ONET 30% GAT  15% PAT2 15% PAT3 20%

กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

GPAX 20% ONET 30% GAT  10% PAT4 40%

   กลุ่มเกษตรศาสตร์ 

เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

GPAX 20% ONET 30% GAT  10% PAT1 10% PAT2 30%

   กลุ่มบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและการโรงแรม เศรษฐศาสตร์  

บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

GPAX 20% ONET 30% GAT  30% PAT1 20%

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

รูปแบบที่ 1 GPAX 20% ONET 30% GAT  50%

รูปแบบที่ 2 GPAX 20% ONET 30% GAT  40% PAT7 10%

กลุ่มครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา   

รูปแบบที่ 1 GPAX 20% ONET 30% GAT  20% PAT5 30%

รูปแบบที่ 2 GPAX 20% ONET 30% GAT  10% PAT5 20% PAT1/2/3/4/6/7(เลือก 1วิชา) 20%

กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ 

ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ดุริยางศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปการออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

GPAX 20% ONET 30% GAT  10% PAT4 หรือ PAT6 40%
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

พื้นฐานวิทยาศาสตร์  GPAX 20% ONET 30% GAT  30% PAT1 20%

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 GPAX 20% ONET 30% GAT  50% 

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 GPAX 20% ONET 30% GAT  30% PAT7 20%

 

ขอบคุณเว็บ http://blog.eduzones.com/socialdome/107589 เว็บนี้ดีมากเลย

Advertisements

One thought on “อัพเดท!!! องค์ประกอบคะแนนแอดมิชชัน 2557 (ปรับใหม่)

  1. Pingback: องค์ประกอบคะแนนแอดมิชชัน 2557 (ปรับใหม่) | AC127

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s